KLIMATIZÁCIA A VZDUCHOTECHNIKA

 

Naša spoločnosť zabezpečuje chladiarenskú, klimatizačnú techniku, vzducho-techniku, meranie a reguláciu…... a to od projektu, cez realizáciu až po záručný a pozáručný servis. Našim zámerom je tiež zákazníkom dokázať, že odbornou inštaláciou a pravidelnými servisnými prehliadkami sa predíde následným zdĺhavým a finančne náročným opravám. Prispieva sa tak k zvýšeniu výkonu daných zariadení a k predĺženiu životnosti.

Zabezpečujeme široký sortiment klimatizačného zariadenia. Dôraz kladieme na kvalitu klimatizácií, služieb a včasné vykonanie prác v oblasti montáži, akýchkoľvek opráv a servisných zásahov. Naše overené značky klimatizácií sú:
LG, Toshiba, Daikin, Midea, Samsung

Vnútorné jednotky typu split sú v nasledovných prevedeniach:

  • Nástenné klimatizácie
  • Parapetné klimatizácie
  • Podstropné klimatizácie
  • Kazetové klimatizácie
  • Kanálové klimatizácie
  • Stĺpové klimatizácie

Na vzduchotechniku a ventiláciu platia vysoké nároky a to predovšetkým na odbornosť a skúsenosti firmy, ktorá teoretické schémy a návrhy premieňa na reálny projekt.

Zariadenia vzduchotechniky majú širokú škálu funkcií. Základom je doprava a úprava vzduchu. Jedná sa o odvod vydýchaného a odpadného vzduchu von a prívod čerstvého vzduchu do miestnosti. Moderné technológie môžu vzduch podľa potreby obohacovať o vzdušnú vlhkosť. Samozrejme môžeme vďaka vzduchotechnike a klimatizácii taktiež ovplyvňovať teplotu v miestnosti a s ňou spojenú tepelnú pohodu.