PORADENSTVO - kúpa / predaj nehnuteľností

 

Poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Naša spoločnosť zabezpečuje právne služby a rieši problémy. Zložitejšie právne vzťahy k nehnuteľnostiam a otázky v rámci právneho poradenstva zabezpečujú naši advokáti.

V rámci kúpy, predaja  a prenájmu nehnuteľností zabezpečujeme poradenstvo pri:

 • kúpe a predaji nehnuteľnosti
 • prenájme a podnájme nehnuteľnosti
 • dedičstve
 • darovaní
 • rozvode
 • kolaudácii
 • exekúcii a dražbe
 • vecnom bremene

Zabezpečíme vypracovanie kompletných návrhov zmlúv a listín v rámci kúpy, predaja  a prenájmu nehnuteľností a to:

 • Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva bytu
 • Kúpna zmluva na nehnuteľnosť /dom, pozemok, nebytové priestory.../
 • Nájomná zmluva na byt, dom
 • Nájomná zmluva na kancelárske alebo obchodné priestory
 • Darovacia zmluva
 • Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 • Návrh na vklad do katastra nehnuteľností