PROJEKTOVÉ SLUŽBY A ČINNOSŤ ARCHITEKTA

 

 

 • Vypracovanie architektonickej štúdie

Je dokumentácia pre investičný zámer, ale je možné ju vypracovať aj samostatne, na základe dodaných podkladov.

 • Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie

Vypracováva sa v súlade s územným plánom a všeobecne záväznými predpismi, a v súlade s podmienkami určenými stavebným úradom.

 • Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie

Obsahuje detailný popis riešení všetkých častí stavby, podľa požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.., zohľadňuje podmienky určené stavebným úradom v územnom rozhodnutí.

 • Vypracovanie realizačného projektu

Obsahuje podrobný rozpočet stavby, rozpracované časti projektu, konštrukčné detaily stavby, presný popis výrobkov a zariadení, podrobné výkazy výmer.

 • Činnosť architekta - interiér

Navrhnúť a zariadiť interiér je časovo i organizačne náročnou úlohou. Pri hľadaní tých najoptimálnejších riešení sú nevyhnuté skúsenosti, zručnosti ako aj prehľad o ponuke na trhu. Ak však túto prácu za Vás urobí niekto, kto ju robí rád, na výsledku to musí byť vidieť.

 • optimálne odhadne možnosti a predpoklady priestoru
 • má prehľad o materiáloch a zariaďovacích predmetoch v rôznych cenových kategóriách
 • odporučí overených dodávateľov, čím vám ušetrí množstvo času i problémov
 • usporiada priestor tak, aby mal svoj zmysel a harmóniu
 • ušetrí peniaze tým, že predíde zbytočným chybám a unáhleným rozhodnutiam
 • navrhne harmonické farebné a štýlové riešenie tak, aby vznikol jedinečný priestor s  atmosférou a nie nesúrodá zbierka nábytkových kusov
 • vypracuje presný harmonogram a rozpočet, takže presne viete, do čoho idete
 • vypracuje vizualizácie, čím vám umožní robiť korekcie ešte pred samotnou kúpou zariadenia
 • navrhne riešenia, ktoré by vás pravdepodobne nenapadli.