GEODETICKÉ SLUŽBY


Naša spoločnosť spolupracuje s najskúsenejšími geodetmi z oblasti investičnej výstavby, inžinierskej geodézie ako aj s geodetmi pracujúcimi v oblasti katastra. Realizujeme geodetické a kartografické práce (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením autorizovaných geodetov a kartografov

Naša spoločnosť zabezpečí služby z oblasti geodézie a katastra nehnuteľností:

  • geometrické plány na zameranie stavieb ku kolaudácii
  • geometrické plány na majetkovo právne usporiadanie pozemkov
  • vytyčovanie stavieb
  • geodetické podklady pre projektantov
  • porealizačné zameranie inžinierskych sietí
  • vytyčovanie hraníc pozemkov
  • overenie geometrických plánov a vklady do katastra.

Prípadné otázky vám radi zodpovieme telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.